FĂRĂ Clor în apa de uz casnic!

Clorul este un halogen si se evaporă la temperatura ambientală.

La introducerea clorului în apă au loc fenomene fizice caracteristice dizolvării (clorul este solubil în apă), dar şi fenomene chimice.

In urma unor reacții chimice se formează acidul hipocloros și acidul clorhidric.

Cl2 + H2O ⇌ HOCl + HCl

Pe lângă aceşti acizi, clorul mai formează legături chimice cu substanțele organice aflate în suspensie în apă, rezultând cloroformul, cloramine si trihalometanul.

Deşi se află în cantități mici în apa publică de băut, toți aceşti compuşi prezintă potențial toxic şi cancerigen pentru om.

Semneaza petitia pentru inlocuirea cat mai urgent a acestei metode de igienizare si purificare a apei.

Semnează Petiția

Semnat de: 305 Persoane
Target: 10 000